Průmyslová automatizace

V průběhu svého vývoje firma PearControl podílela na řadě jednorázových zakázek týkajících se automatizačního průmyslu. V následujícím textu jsme připravili prezentaci některých z nich.

Řízení obilného sila pro ZDV Štichovice

Tuto jednorázovou zakázku průmyslové automatizace jsme realizovali v roce 2013. Jedná se o řízení přesunu materiálu u velkorozměrového obilného sila 10x 1000 T ve Štichovicích u Plzně.

Silnoproudou část realizovala firma KESAT a.s. Jihlava. Náš řídící systém má na starosti několik stovek vstupů/výstupů, je vybaven systémem SCADA/HMI s webovým rozhraním, plánovačem cest, diagnostikou, logováním stavů apod.

Systém je v denním provozu a jeho prioritou je, aby nedošlo ke smíchání materiálu v silech vlivem lidského faktoru.

 

Řízení řezacího stroje pro odvíjení fólie na výrobu izolací

Tuto jednorázovou zakázku průmyslové automatizace jsme realizovali v roce 2012. Jedná se o řízení řezacího stroje pro odvíjení fólie pro výrobu násuvných izolací z čedičové vlny. Stroj je v současné době v denní permanenci a zákazník uvažuje o pořízení dalších kusů.

 

 

Řízení utahování sklíčidel pro značící stroj

Jedná se o vůbec nejstarší naši automatizační zakázku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s firmou uniCODE s.r.o. v roce 2005. Jedná se o automatizaci utahování sklíčidla, které upíná obrobky z mosazi a dalších materiálů ve značícím stroji. Tento doplněk značně snižuje čas nutný k upnutí obrobku a zvyšuje tak produktivitu práce. Byly dodány 4 kusy tohoto doplňku a všechny jsou do dnes v denním provozu a pod velkou zátěží. V této zakázce byla vůbec poprvé použita naše deska s vektorovým řízením pro krokový motor v momentovém režimu. Tato deska je dodnes dodávána firmou uniCODE pro řízení navíječů etiket s direct-drive motorem.

Downloads