O nás

Pod pojmem "automatické řízení" si většina lidí představí průmyslovou linku, "Chytrý dům", auto, které samo parkuje apod. Toto však není naše pole působnosti. Ani to nejsou všelijaké "chytré vychytávky", robotické vysavače, appky pro chytré telefony, dotykové displeje s Bluetooth, WIFI apod. V současné době to vypadá, že mainstreamový trend směřuje tímto směrem a zdá se, že globální povědomí čím dál více upouští od fyzikální podstaty problémů.

My se specializujeme na aplikace, kde je potřeba tzv. hard real-time, tedy řízení prakticky bez zpoždění, ne v řádu sekund, ani milisekund, dokonce ani mikrosekund. Působíme tam, kde je potřeba velmi těsná spolupráce: stroj versus řídící jednotka. Např. v našem řízení trakčních motorů s DTC je reakční doba maximálně stovky nanosekund. Toto vše vyžaduje dovednost spojit engineering v mnoha oblastech: od návrhu koncového stupně, který přenáší desítky kilowatt, přes precizní měřící analogové obvody s AD převodníky, DSP procesory, FPGA hradlová pole, programování a návrh operačních systémů až po návrh regulátorů pomocí teorie řízení. Během vývoje se co nejlépe snažíme porozumět fyzikální podstatě problému a neustále přizpůsobovat řídící systém tak, aby řízení a stroj spolu skutečně "spolupracovali".

 


Z vlastností a konstrukce kokurenčních produktů je velmi často vidět, jakým způsobem jejich inženýři řeší některé problémy, které mohou v provozu nastat. Podívejme se na příklad u řízení motoru. Pokud dochází k přetěžování nebo dokonce odcházení koncového stupně vlivem nepředvídatelných situací, je to naprosto standardně vyřešeno např. posílením (předimenzováním) koncového stupně, nebo zpomalením odezvy. Toto je klasický a zřejmě účinný přístup jak problém vyřešit, a vidíme jej denně od průmyslových řididel, přes pohon elektrokol až po řízení motorů v UAV. Nicméně, z tohoto "rychlého" řešení vyplívá nespočet nevýhod, na které si jejich uživatelé už zvykli a ani by je nenapadlo, že se to může chovat úplně jinak. Vyřešit tento problém doopravdy však znamená další úsilí ve vývoji, mnohokrát zcela zásadní. Právě v této oblasti bychom chtěli mít co nabídnout.

 

 

U konkurence se velmi často setkáváme s názorem:

  "Když už to jednou funguje, tak proč to měnit?"  ... protože to může fungovat ještě mnohem lépe.

Ve vědě a technice se říká:

 "V praxi stroj nakonec funguje díky našemu technickému cítu ale nerozumíme do podrobna jeho podstatě."
 "V teorii stroj popíšeme rovnicí a tím rozumíme podstatě až moc, a proto nefunguje vlastně nic."

 

My se snažíme najít zlatý řez mezi těmito přístupy a vytvářet tak chybějící most mezi akademickou teorií a průmyslovou praxí.